Niezakłócony przepływ strumienia materiałów; bezstratna, efektywna i kompleksowa gospodarka magazynowa w innowacyjnym i uniwersalnym systemie magazynowym, czy też płynnie zintegrowana produkcja
– systemy logistyczne firmy Logifact pozwalają osiągać wysoko postawione cele.

Dynamika przeobrażeń rynkowych i rosnące wymagania konsumentów powodują, że przedsiębiorca musi stale poszukiwać innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, aby zapewnić kreatywny rozwój swojej firmy. Logifact, projektując i dostarczając idealnie dopasowane do potrzeb Klienta systemy logistyczne, wspomaga zorientowane na sukces firmy w realizacji tych zamierzeń.

Naszą ofertę kierujemy do firm, które myślą o logistyce magazynowej oraz logistyce produkcji, jako obszarach pozwalających uzyskać przewagę konkurencyjną. Projektowane i wdrażane przez nas systemy logistyczne oraz wspierające je informatyczne systemy zarządzania umożliwiają jakościową zmianę organizacji w obszarze zarządzania magazynem, produkcją i dystrybucją towarów. Nasze rozwiązania dostosowane są do potrzeb zarówno dużych międzynarodowych koncernów, jak również polskich liderów rynku, a także przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Logistyka magazynowa i logistyka produkcji pozostaje dla nas zawsze w centrum uwagi. Naszą strategią jest dostarczanie idealnie dopasowanych rozwiązań logistycznych i informatycznych wyspecjalizowanych jako efektywne wsparcie w zarządzaniu magazynem i produkcją. Konsekwentnie modernizujemy i rozwijamy oferowane przez nas systemy zarządzania, koncentrując się na tym, aby skutecznie pokrywały zapotrzebowanie firm handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Przez lata naszej aktywności na rynku jako biuro projektowo-wdrożeniowe zdobyliśmy pozycję jednego z wiodących projektantów systemów logistycznych i dostawców informatycznych systemów zarządzania magazynem.

Bogate doświadczenie projektowe i praktyka wdrożeniowa połączone z ugruntowanymi podstawami naukowymi w dziedzinie logistyki magazynowej i logistyki produkcji pozwalają nam dzisiaj zapewnić wysoki poziom merytoryczny oferowanych przez naszą firmę usług. Najważniejsza jest dla nas satysfakcja Klientów, którzy nam zaufali
Inwestując we własny rozwój firma Logifact korzysta z dofinansowania ze środków UE: